ONDERNEMERS VERSTERKEN

ONDERNEMERS VERSTERKEN LOBBY IN POLITIEK DEN HAAG

De 10 samenwerkende ondernemersverenigingen in de Drechtsteden (de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden) hebben op 16 April in Den Haag in het Ondernemershuis Nederland gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting ONL voor Ondernemers. Doel van deze samenwerking is voor de Federatie om de politieke lobbykracht verder uit te breiden.

De Federatie heeft in ONL een partner gevonden met directe dagelijkse lijnen naar de Haagse politiek. In de afgelopen jaren heeft ONL onder leiding van voorzitter Hans Biesheuvel zich nadrukkelijk gemanifesteerd als een actieve belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf. Via ONL wil de Federatie in eerste instantie twee thema’s in Den Haag versterkt onder de aandacht brengen: de aanpak van de mobiliteit in de Drechtsteden (problematiek A15, A 16 en N3) en de relatie arbeidsmarkt-onderwijs (o.a. belang technisch onderwijs in de regio). Federatie voorzitter Wico van Helden: “Dit soort zaken vragen een regionale aanpak, door samen te werken met ONL krijgen we meer mogelijkheden om de Drechtstedelijke regionale belangen onder de aandacht te brengen, essentieel als je bedenkt dat de regio qua inwonertal in feite ‘de vijfde stad’ van Nederland is”.

Op de dag van de ondertekening opende Minister-President Mark Rutte het Ondernemershuis Nederland, waarin behalve ONL ook de brancheorganisaties Novaa en Novak (accountants), het Instituut voor het  Midden- en Kleinbedrijf IMK en Sira Consulting gevestigd zijn. Het Ondernemershuis Nederland ligt op een steenworp afstand van het Binnenhof.

ONL zal ook aanwezig zijn op de september bijeenkomst van de Federatie van Ondernemersverenigingen.

Eventuele achtergrond info en toelichting is te verkrijgen bij Wico van Helden (voorzitter FOD) via 06-49 360 954.