Doelstellingen

De OVP:

  • behartigt de belangen van leden
  • stelt Papendrechtse ondernemers in de gelegenheid elkaar te ontmoeten
  • bevordert onderlinge samenwerking
  • versterkt en stimuleert lokaal ondernemerschap en
  • draagt op die manier bij aan een gezond economisch klimaat.

Meer over concrete activiteiten en werkzaamheden is te lezen onder ‘Activiteiten’ en ‘Bestuur’.

OVP Bestuur