Bestuur

Het bestuur onderhoudt namens de vereniging contact met overheden. Met gemeente, Kamer van Koophandel en de Papendrechtse middenstand wordt iedere drie maanden overlegd over onderwerpen die lokale ondernemers aangaan. Denk aan werkzaamheden langs wegen in de regio, aanpassing van bestemmingsplannen, maar ook aan ontwikkelingen in de Drechtsteden, bijvoorbeeld in projecten als Shipping Valley, waarbij watergebonden bedrijvigheid centraal staat.

Daarnaast overlegt het bestuur met collega-ondernemersverenigingen van omliggende gemeenten en vertegenwoordigt het de vereniging bij recepties en openingen van bedrijven en overheden.

 

Het bestuur:

Peter Deege
Drechtsteden Accountants Adviseurs
Voorzitter
Hans Lubbers
Groen bv
Vicevoorzitter/secretaris
Johan Rietveld
Rietveld bouw
Penningmeester