Lees meer...
 
OVP gaat in actie
in de Brabantse Biesbosch
Lees meer...
 

Visser & Smit Hanab, een grootse aannemer in Papendrecht

Lees meer...
 

ongekende alure...

Winterfeest met
Lees meer...
Ja, je leest het goed. De ondernemers hadden zich op de tropisch zonnige 14 september 2016 vast laten zetten rond de Markthal in Rotterdam en moesten in groepjes zichzelf bevrijden

in Rotterdam...

OVP ontsnapt
Lees meer...
Op 30 juni 2016 kon de man met de zaag komen om het jaar in tweeën te delen. Reden genoeg voor OVP om de leden en hun partners uit te nodigen voor het half jaar feest.

smaakt naar meer...

't Half jaar feest
Lees meer...
Op 23 maart 2016 verzamelden de ondernemers van OVP zich bij Ooglasercentrum Drechtsteden (OLCD) voor de algemene ledenvergadering.

Ooglasercentrum Drechtsteden

Oog voor het
Lees meer...

Woensdag 16 september verzamelden een kleine veertig ondernemers zich bij de waterbus om samen naar de overkant te gaan. Daar belandde de groep bij Downtown om te genieten van Brokking gebak met een warme drank. Hier brak de hemel…

Gluren bij de buren,
OVP doet het!

Sprekersavond 25 oktober

Lees meer

Gezamenlijke bijeenkomst Federatie...

Gezamenlijke bijeenkomst Federatie van regionale ondernemersverenigingen en Drechtsteden

Op 20 september organiseerden de 11 ondernemersverenigingen in de regio (verenigd in de Federatie) samen met Drechtsteden weer de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst, ook deze keer weer in het Postillion Hotel in Dordrecht. Ruim 300 ondernemers en vertegenwoordigers van het lokale/regionale bestuur waren aanwezig.

De gebruikelijke toelichting op de effecten van de Miljoenennota voor de Drechtsteden door de voorzitter van het Drechtsteden bestuur kwam deze keer deels te vervallen vanwege de demissionaire status van de regering.

Bedrijven Oosteind Papendrecht werken samen aan......

Bedrijven Oosteind werken samen aan zonne-energie, bio-warmte uit organische reststromen en gedeelde faciliteiten

Dit najaar worden door Cirkellab verschillende Innovatietafels georganiseerd op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten, uitwisseling van energie en reststromen, en delen van kennis, materieel en ruimtes. De eerstvolgende ontbijtsessie is 12 oktober bij gastheer Gebr. De Koning.

Ja ba da ba doe....

OVP gaat in actie in de Brabantse Biesbosch

Op de stormachtige woensdag 13 september trokken zo’n 40 ondernemers naar Hank om zich te wagen aan de geplande activiteitendag. Nadat er eerst voor wat energie was gezorgd in de vorm van een heuse Biesbosch flap, werd het gezelschap over vier team verdeeld. De teams mochten aan de slag met boogschieten of kregen verschillende puzzels en uitdagingen voor hun kiezen. Van banden op volgorde leggen tot een constructie om vijf man op hoogte te houden en het laten balanceren van spijkers op een spijker.

Nieuwe leden

Activiteiten